Mito Chamber Orchestra


Rezensionen

Felix Mendelssohn Bartholdy

Klavierkonzert Nr. 1, Solowerke

Yu Kosuge, Mito Chamber Orchestra, Seiji Ozawa

Sony Classical 88697 69214-2
»
Top